515 577 501

Zadzwoń

ul. Marynarki Polskiej 71

80-557 Gdańsk

 • Sklep

Projekty branżowe

Nasza firma proponuje Państwu projekty organizacji ruchu oraz zarządzanie ruchem drogowym, roboty drogowe związane z montażem oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu znaków aktywnych i sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, a także urządzeń BRD, wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu i kierowanie ruchem.

Projekty organizacji ruchu wykonywane przez naszą firmę zawierają kilka niezbędnych elementów:

 • Określenie przedmiotu opracowania wskazujące, czy obejmuje stałą czy tymczasową organizację ruchu.
 • Określenie inwestycji, której dotyczy projekt wraz z lokalizacją.
 • Określenie zakresu opracowania.
 • Wskazanie inwestora.
 • Wskazanie wykonawcy organizacji ruchu drogowego.
 • Wskazanie podstawy opracowania wraz z podstawami prawnymi.
 • Opis techniczny zawierający: charakterystykę drogi i charakterystykę ruchu na drodze objętej organizacją ruchu, opis stanu istniejącego wraz ograniczeniami prędkości, zjazdami, przejściami dla pieszych, szczegółowe parametry techniczne, takie jak: ograniczenia prędkości, szerokość pasa ruchu, szerokość opaski, szerokość chodnika, szczegółowy opis zabezpieczenia i oznakowania obszaru robót drogowych.
 • Termin wprowadzenia organizacji ruchu objętej projektem.
 • Szczegółowe wytyczne i uwagi dotyczące wdrożenia projektu organizacji ruchu.
 • Część rysunkową zawierającą plan orientacyjny oraz szczegółowy projekt organizacji ruchu wydrukowany w skali 1:500.

Nasza oferta

 

 • Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego
 • Obsługa komunikacyjna placów budowy
 • Zajęcia i odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
 • Szkice awaryjnego zabezpieczenia terenu pasa drogowego
 • Projekty budowlano-wykonawcze w zakresie dróg i obiektów inżynierskich

W przypadku zainteresowania usługą wykonania projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu zachęcamy do kontaktu z nami

 

 Felix TRADE
   Profesjonalne usługi!

Profesjonalne usługi dla twojego projektu